System podatkowy w Anglii

Zaletą systemu podatkowego w Wielkiej Brytanii jest jego przejrzystość, a dokładniej mała biurokracja oraz proste procedury. Chociaż płacenie podatków nie należy do przyjemnych obowiązków, polskie i brytyjskie podmioty gospodarcze są traktowane na równi, jeśli chodzi o objęcie i wysokość podatków. Wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, warto uzyskać status rezydenta podatkowego, dzięki czemu będzie można się rozliczać podatkowo w tym kraju.

Podatki w Anglii
Podatki w Anglii

Podatki w Anglii, a kwestia zatrudnienia

Wedle brytyjskiego prawa każda osoba zatrudniona na etat nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego. Najważniejsze jest odprowadzenie dokładnie tyle podatku od dochodów przez cały rok, ile było to konieczne. Jeśli natomiast urząd skarbowy pobrał większą niż powinien kwotę, to można postarać się o zwrot nadpłaconego podatku, do czego będzie potrzebne właśnie złożenie zeznania podatkowego. Jednak nie trzeba tego robić każdego roku, ponieważ powstałą nadwyżkę można odzyskać w przeciągu sześciu lat.

W przypadku osób pracujących na innych zasadach czy też uzyskujących dochody z innych źródeł (samozatrudnienie, prowadzenie własnej firmy w programie CIS, dyrektorzy spółek LTD, uzyskanie dochodów z nieruchomości, przekroczenie drugiego progu podatkowego), to muszą one złożyć zezananie podatkowe. Okazuje się, że w przypadku samozatrudnienia oraz prowadzenia własnej firmy o wiele częściej pojawia się konieczność dopłaty do podatku.

System podatkowy w Wielkiej Brytanii

W skład systemu podatkowego wchodzą podatki osobiste oraz pozostałe.

– Income Tax, czyli podatek dochodowych od osób fizycznych (wyróżniamy podatek dochodowy od zarobków, emerytur i benefitów oraz podatek od dochodów z oszczędności i inwestycji)
– tzw. Corporation Tax, czyli podatek dochodowy od osób prawnych,
– Pre-owned Assets Tax – podatek od wcześniej przekazanych aktywów,
– National Insurance Contribution, czyli składka na ubezpieczenie społeczne,
– Capital Gains Tax, czyli podatek od zysków kapitałowych,
– Inheritance Tax (IHT) – podatek spadkowy,
– Coucil Tax – lokalny podatek od nieruchomości,
– Stamp Duty Land Tax (SDLT) – opłata skarbowa z tytułu zakupu nieruchomości
Najważniejszymi podatkami pozostałymi są:
– Value Added Tax – podatek od wartości dodanej – VAT, gdzie standardowa stawka wynosi obecnie 20 %, a pozostałe to 5% i 0%. Większość towarów i usług nabywanych na terytorium Anglii podlega podatkowi.
– Excise – podatek akcyzowy
– Customs duty – cło.

Kwota wolna od podatku zależy od wieku podatnika. Jeśli chodzi o wysokość pobieranego podatku, to jest ona uzależniona od uzyskanego dochodu. Ustalone są też podziały, a do nich stawki podatku. Wypełnione zeznanie podatkowe składa się w brytyjskim urzędzie skarbowym (HMRC)

Usługi zdrowotne dla Polaków w Anglii

Usługi zdrowotne na wyspach brytyjskich są finansowane przez państwo z podatków obywateli.

Bezpłatna opieka medyczna w Anglii dotyczy wszystkich, którzy posiadają legalne zatrudnienie lub samozatrudnienie na terenie Wielkiej Brytanii i Szkocji oraz przebywający legalnie przez miniony rok, choć bez zatrudnienia.

styl-bus_medical_care
Opieka szpitalna jest też bezpłatna dla osób niespełniających powyższych warunków, jeśli dotyczy przymusowego leczenia psychiatrycznego, wyroku sądu lub szczególnie ciężkich chorób zakaźnych (cholera, gruźlica, malaria).

Lekarze na wyspach

Wszyscy legalnie przebywający na wyspach powinni na samym początku zarejestrować się w przychodni, gdzie przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu (GP General Practitioner). Istnieje rejonizacja dlatego na stronie NHS należy dokonać przeszukania bazy przychodni po własnym kodzie pocztowym, by znaleźć tę, w której spisie się znajdujemy.
W czasie rejestracji należy okazać się:
– dowodem tożsamości
– potwierdzeniem zameldowania
Następnie wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia oraz opcjonalnie wniosek przystąpienia do honorowych dawców krwi (NHS Blood Donor) i dawców narządów (NHS Organ Donors).
Dalej, po wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych można umówić się do lekarza.

Opcje medyczne

Istnieją trzy opcje dostępu do pomocy medycznej.
1. Wizyta w zwykłym trybie, bez presji czasu, czyli tzw. appointment (termin do 7 dni).
2. Wizyta wymagająca porady tego samego dnia; po angielsku daily appointment.
3. Oraz pomoc w nagłych wypadkach realizowana przez lekarza dyżurnego (ang. duty doctor). Jeśli lekarz pełniący dyżur ma już komplet pacjentów, zostaniemy odesłani na tzw. walk-in centre. Punkt przyjęć nieobjęty rejonizacją.
W przypadku zagrożenia życia zostaniemy skierowani na oddział ratunkowy przy najbliższym szpitalu (Accidents and Emergencies-A&E).

Busy do Niemiec
Busy do Niemiec